Gelderlander over brief Dini

Posted on Updated on

Gelderlander besteedt uitgebreid aandacht aan brief Dini

College negeert gemeenteraad en burgers

De Gelderlander van 4 januari heeft een ingezonden brief van Dini benut om een artikel te publiceren met als kop College negeert gemeenteraad en burgers. Het artikel begint als volgt: Oppositiepartij Akkoord ’94 zet grote vraagtekens bij het opereren van het Drutens college van burgemeester en wethouders. Fractievoorzitter Dini Uitdehaag: “Met grote verbazing hebben we kennisgenomen van de besluiten die het college gaat nemen, voornemens is te nemen of al heeft genomen. Het gedogen van de nieuwe winkelsluitingswet, basisschool de Kleurencirkel sluiten in 2018, het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst met bibliotheek Rivierenland en het plan voor opknap van het centrum van Druten-Zuid. Alle besluiten of voornemens hebben geleid tot grote onrust bij onze winkeliers, mensen in Druten-Zuid en de lezers van onze bibliotheek. Onduidelijk is wat de status is van deze besluiten.” >>>lees verder

 

De volledige tekst van de ingezonden brief luidde aldus:

 

Akkoord’94: College negeert burgers en raad.

 

Met grote verbazing heb ik kennisgenomen van de besluiten die het college van burgemeester en wethouders van Druten gaat nemen,voornemens is te nemen of al heeft genomen.

1.

Gedogen van de nieuwe winkelsluitingswet: alle winkels open per 01-01-2013.

2.

Basisschool de Kleurencirkel sluiten per 2018.

3.

Opzeggen van samenwerkingsovereenkomst met bibliotheek Rivierenland  per 01-03-13.

4.

Plan voor opknap van het centrum van Druten-Zuid


Alle besluiten of voornemens hebben geleid tot grote onrust bij onze winkeliers, mensen in Druten Zuid en de trouwe lezers van onze bibliotheek. Onduidelijk is wat de status is van deze besluiten.

Let wel, ik ben niet tegen een slagvaardig college! Was het college  in het verleden maar slagvaardiger geweest  inzake de winkelsluitingswet en de ontwikkeling van de brede school in Druten Zuid!
Wat mij ergert is dat het college op deze manier de raad en de burger confronteert met (voorgenomen?) besluiten waarin zij absoluut niet zijn gekend. Sterker nog: eerder heeft het college de raad beloofd met een voorstel te komen m.b.t.de zondagopenstelling en de inrichting rond de Doorkijk in Druten-Zuid.
Nog meer ergernis: Wat is de rol van de raad, wanneer een college op deze manier met de gekozen raadsleden omgaat?  Is dit democratie?

Natuurlijk zal er weer een meerderheid zijn die een dergelijk negeren van de raad voor zoete koek aanneemt. De coalitiepartijen zullen deze voorstellen/voorgenomen besluiten braaf accepteren!
Dat staat haaks op waar Akkoord’94 voor staat nl. échte democratie,echt betrekken van de burgers bij voor hen belangrijke plannen.
Dergelijke ingrijpende voorstellen, die  grote gevolgen kunnen hebben voor onze burgers dienen op een open en eerlijke manier in de raad besproken te worden. De wijze waarop het college nu deze besluiten neemt leidt tot een verdere verwijdering tussen overheid en burgers. Het college en de coalitie zijn hiervoor verantwoordelijk. Ik roep hen op de  voorgenomen besluiten eerst op een fatsoenlijke manier in de raad te bespreken.

Overigens: heeft u de uitnodiging voor  de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Druten gezien? Naast de burgemeester prijkt ook weer de voorzitter van Ondernemers Vereniging Druten (OVD), tevens fractievoorzitter van het CDA.
Akkoord’94 blijft van mening dat dit een beeld schetst van twee wel heel dicht tegen elkaar schurkende partijen van wie de belangen met elkaar verweven lijken te zijn.

Dini Uitdehaag. fractievoorzitter Akkoord’94

Nieuwjaarsborrel 2013

Posted on Updated on

Leden van Akkoord’94 bijeen tijdens nieuwjaarsborrel

Het progressieve geluid moet blijven klinken, in de dorpen van Druten en in Maas en Waal  

(17 januari 2013)

Uit de toespraak van waarnemend voorzitter, Jan Uitdehaag, tijdens de nieuwjaarsborrel op 12 januari in De Doorkijk:

“Beste partijgenoten.

Wij staan voor grote uitdagingen landelijk, gemeentelijk maar ook als Akkoord’94.
Over een jaar staan we weer hier weer en dan staan de verkiezingen voor de deur. De hamvraag is natuurlijk: Zijn wij er dan klaar voor, zijn wij sterk genoeg om de strijd aan te gaan? Een belangrijke opdracht: Het samenstellen van een sterke fractie.” (..)

In het bestuur worstelen we voortdurend met de vraag: Hoe kunnen we onze partij sterker/groter maken? Een complexe vraag. Je doet immers een beroep op mensen in een sterk veranderende maatschappij. Politiek bedrijven is een beroep geworden. Het wordt goed betaald. Mensen stellen zich steeds op als calculerende consument: ‘Waar is voor mij het meeste, te halen? Wat komt mij het beste uit?’ En ook, zo lijkt het, gaan mensen zich gedragen als gemakzuchtige consument.:’Ik leun lekker achterover en consumeer. Ik kan mijn kritiek spuien wanneer en hoe ik dat wil.’

Of ben ik nu plotseling te kritisch te pessimistisch?
Ik weet dat ik kritisch kan zijn maar ik wil ook een optimist zijn. (..)

Een bestuurder van de PvdA-afdeling Nijmegen vertelde mij, dat zij in het afgelopen jaar 100 nieuwe leden erbij hadden gekregen. Van 520 naar 620. Een stijging van 20 %.
Het moet ons toch lukken om er 10 nieuwe enthousiaste leden erbij te halen??
Natuurlijk vroeg ik hen: Hoe hebben jullie dat gedaan?  Het antwoord was even ouderwets als voor de hand liggend: ‘Wij zijn van deur naar deur gegaan.’ Zij zijn dus hun consumenten, hun toeschouwers gericht gaan opzoeken. Zij zijn in gesprek gegaan met de mensen over die zaken die een politieke consument bezig houdt. En dan gaat het over, zorg, huurachterstand, veiligheid, etc. Ik denk dat de meeste consumenten echt wel begrijpen dat er ook iets van henzelf iets wordt verwacht. En ik denk dat de waardering groot zal zijn wanneer politici op bezoek gaan. Het kan ook gezien worden als het tonen van een oprechte  belangstelling. We werken dan aan de relatie tussen burger en politici. .
Het herstel van de relatie tussen burger en overheid is hard nodig. (..)

En beste mensen, het progressieve geluid moet blijven klinken, in de dorpen van Druten en in Maas en Waal (..) het is absoluut nodig om het sociale en duurzame  geluid te blijven uitdragen.”

Jan

Jan