Persbericht fusie Sociaal Maas en Waal met Akkoord’94.

Posted on Updated on

Fusie Sociaal Maas en Waal met Akkoord’94 een feit.

De politieke partijen Sociaal Maas en Waal uit West Maas en Waal en Akkoord’94 uit Druten werken al geruime tijd samen. Op 8 juni is deze samenwerking, onder toeziend oog van de notaris, officieel bekrachtigd tijdens een gezamenlijke ledenvergadering. De 50 aanwezige leden stemden unaniem in met de fusie van beide partijen en gaan verder onder de naam: Sociaal Maas en Waal.
Tijdens de bijeenkomst namen de leden afscheid van de beide voorzitters; Tonnie van den Heuvel (Akkoord’94) en Oscar van Doorn (S.M.W.).
Een nieuw bestuur, met als voorzitter Onno Siegers, gaat nu samen met fracties in West Maas en Waal en Druten de kar trekken.
Sociaal Maas en Waal wil de komende gemeenteraadsverkiezingen verandering in de politieke verhoudingen aanbrengen, de partij gaat in beide gemeentes voor 4 zetels.
De belangrijkste doelen zijn: goede zorg voor iedereen, een fatsoenlijk welzijnsbeleid voor iedereen, jeugdzorg van een hoge kwaliteit, duurzaamheid en een groen milieu, een sterk jongeren-,cultuur- en onderwijsbeleid en vooral kansen voor die bewoners die nu aan de kant moeten staan om welke reden dan ook.

Na dit formele gedeelte werd door verschillende sprekers ingegaan op het tot stand komen van deze fusie:
Regionale samenwerking met gelijkgestemde partijen bevordert de kwaliteit van de lokale politiek. Door gezamenlijk in de regio op te trekken en Maas en Waalse belangen te behartigen ontstaat er een menselijk en groen Maas en Waal. De nieuwe partij is van mening dat dit het best gerealiseerd kan worden in één gemeente Maas en Waal. Sociaal Maas en Waal onderscheidt zich daarmee van vele politieke belangengroepen die vaak niet verder komen door alleen het belang van hun eigen dorp te verdedigen.

Met de oprichting van de nieuwe partij werd ook het startsein gegeven voor
“Het gras is groener bij de buren”.
In de komende maanden kunt u ons tegenkomen in de dorpen om op vele plekken zakjes gras- en bloemenzaad uit te delen. Wij gaan dan graag met u als inwoners in gesprek en vragen u met ons mee te zaaien en daarna gezamenlijk te oogsten!

DSC03471
De uitkomsten van de gesprekken gaan we ook nog met iedereen delen en in maart 2018 worden de definitieve resultaten duidelijk.

Sociaal Maas en Waal is een levendige partij met oog voor elkaar. De partij wil samen werken aan een leefbaar Maas en Waal, waar het goed wonen, werken en leven is.

www.sociaalmaasenwaal.nl , daar vindt u alle informatie over ons en ook hoe u ons kunt steunen als lid.