Raadsvergadering donderdag 2 juni

Posted on Updated on

In de raadsvergadering van 2 juni 2016 is Akkoord’94 (waarschijnlijk voor de laatste keer onder deze naam) op twee agendapunten ingegaan:

 1. Het beeldkwaliteitsplan voor Westerhout-Zuid. Het betoog van Harrie Linthorst kunt u lezen in de bijlage.
  Belangrijk voor ons was dat niet alleen de nieuwe bedrijven,maar ook de bestaande bedrijven aandacht moeten hebben voor een verzorgd aanzien met name vanaf de van Heemstraweg en verrommeling moet worden voorkomen.
  De wethouder heeft toegezegd dat de situatie door middel van scans in kaart wordt gebracht,in gespreken met bedrijven wordt gewezen op het belang van een nette,opgeruimde uitstraling.
  We wachten de uitkomst van de scans af,komt terug in een RTG.
  De verkoop van (kleinere)kavels wordt in gang gezet. Een sales-event voor het zomerreces zou aan de verkoop bij moeten dragen.
  Bijlage van Harrie hierover <<<<<<<
 2. Veilig Thuis:
  Wij zijn ingegaan op de ontstane situatie,waarbij door hulpvragers forse risico’s zijn gelopen.
  In de bijlage vindt u onze bijdrage over dit onderwerp.
  De motie die wij hebben ingediend met de vraag welke lessen uit het verleden getrokken kunnen worden om in de toekomst het werk naar behoren uit te voeren,wordt door de wethouder in het algemeen bestuur aan de orde gesteld.
  Het rapport daarover wordt aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld.
  De raad heeft unaniem ingestemd met de motie.
  Bijlage van Dini over Veilig Thuis met de Motie <<<<<<