Reactie n.a.v. raadsvergadering don. 21 april

Posted on Updated on

In het RTG van 14 april werd duidelijk hoe de Drutense bevolking betrokken is bij het onderwerp vluchtelingenopvang.
De insprekers hebben allemaal hun gedachten en gevoelens bij dit onderwerp kunnen en mogen verwoorden.
Dat hoort ook zo in een open en tolerante samenleving.
Wij vinden dat gewoon, maar dat is zeker niet overal in de wereld het geval.

In de gemeenteraadsvergadering van 21 april is eindelijk gesproken over vluchtelingenopvang.
Akkoord’94 pleitte voor opvang van100-150 vluchtelingen en daarnaast extra huisvesting voor statushouders.
De coalitie maakt zich de meeste zorgen over de financiële consequenties van de opvang.
Wij vinden dat van secundair belang; waar mensen vanuit een oorlogssituatie een veilig onderkomen nodig hebben moet er op de eerste plaats vanuit menselijkheid, betrokkenheid en solidariteit geredeneerd worden.
De Dijk en het pand van Romijnders in Horssen gaan door het college onderzocht worden als mogelijke opvangplaatsen.
Voor de plaatsing van extra statushouders was de coalitie evenmin positief.