Pleidooi in raad van donderdag 21 april over opvang vluchtelingen

Posted on Updated on

Geachte collega’s,

Akkoord’94 heeft in het RTG van 14 april een vraag gesteld over de verder te volgen procedure in de gemeenteraadsvergadering van 21 april.
Er ligt immers geen concreet voorstel van het college waarop een besluit genomen kan worden.
Enerzijds kan daardoor in de gemeenteraad ieder zijn stem als volksvertegenwoordiger(en dus van de inwoners) laten horen,wat op zich ook onze taak is.
Anderzijds ligt er geen voorstel waar de raad ja of nee tegen kan zeggen.

Wij vinden het belangrijk om namens de inwoners als raad tot een goede afstemming te komen en in ieder geval op hoofdlijnen concensus te bereiken.
Dat zal dan in ieder geval een vorm van eenheid uitstralen die het voor het college ook mogelijk maakt met een op hoofdlijnen breedgedragen voorstel in de raad te komen.

Wij willen jullie dan ook graag onze overwegingen en opvattingen voorleggen die mogelijk als basis kunnen dienen voor de richting die we zouden kunnen gaan.

De Commissaris van de Koning blijft vasthouden aan zijn uitgangspunt dat iedere Gelderse gemeente minimaal 300 vluchtelingen moet opvangen.
Wij vinden dit aantal te groot voor de schaal van onze gemeente en ook te groot voor een maatschappelijke goede opvang waarbij de gemeenschap van Druten een goede rol kan spelen. We zullen echter met een voorstel moeten komen waar het COA en de commissaris van de Koning mee kunnen instemmen. Ook moet het een voorstel zijn dat recht doet in wat van een gemeente met een omvang als Druten als bijdrage verwacht mag worden.
Regionaal wordt een signaal afgegeven dat Druten verantwoordelijkheid neemt op het gebied van vluchtelingenopvang.

Omdat wij een voorziening van 300 vluchtelingen of meer ongewenst achten stellen we voor om onderzoek te laten doen naar
een AZC van 100 tot maximaal 150 plaatsen.
Gezien het bovenstaande zal dit niet acceptabel zijn en daarom zullen we een plus moeten leveren.
Die plus zien wij in een gecombineerd aanbod van het genoemde AZC met een extra opname van statushouders waarvan er op dit moment nog 16.000 in AZC’s verblijven in afwachting van huisvesting.

Voor de huisvesting van statushouders is De Dijk een geschikte locatie (zonder bijplaatsing van tijdelijke woonunits). Hier zal bouwkundig eerst een klein onderzoek moeten worden gedaan om het aantal wooneenheden te kunnen vaststellen en op grond daarvan ook het aantal extra op te nemen statushouders. Dit verlicht de druk in de AZC’s.
Een aanpassing van De Dijk tot wooneenheden heeft nauwelijks invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Voor een klein AZC met een capaciteit van 100-150 plaatsen komt alleen het bedrijfspand van Romijnders in Horssen als geschikt naar voren.

De locaties Kerkeland 7 en 7a,van Heemstraweg 54(Intro),van Heemstraweg 56 b en 56 d zouden opvang kunnen bieden voor >100 vluchtelingen.
Hier zou ook onderzoek naar geschiktheid gedaan kunnen worden.

Wij onderschrijven dat op het gebied van communicatie het creëren en behouden van draagvlak bij de inwoners cruciaal is.
Wij beseffen ook dat inwoners mogelijk pas reageren als er een concreet plan voor ligt.
Inwoners moeten zich vrij voelen hun mening te uiten om te voorkomen dat men zich niet gehoord en betrokken voelt.
Behoud van een open en tolerante samenleving achten wij daarbij van het grootste belang.

Met vriendelijke groet,
Fractie Akkoord’94

Dini Uitdehaag
Harrie Linthorst