Kaartjes Agoravoorstelling

Posted on Updated on

logo-voor-website

Druten, 17 maart 2016.
Aan het college van B&W
Gemeente Druten

Zoals bij u bekend is, wordt er door statushouders in d’n Bogerd een inburgeringcursus gevolgd.
Dit is verplicht om uiteindelijk een Nederlands paspoort te verkrijgen.
De bedoeling is om niet alleen qua taal, maar ook met andere aspecten van de Nederlandse cultuur bekend te raken.
In Druten hebben we in theater Agora een uitgebreid aanbod van verschillende voorstellingen.
Op zondagmiddag 8 mei staat er een kindervoorstelling over Jip en Janneke op het programma. Volgens mijn informatie zijn er nog voldoende kaartjes beschikbaar.
Dit lijkt ons een uitgelezen kans om statushouders (en wellicht dan ook vluchtelingen) met hun kinderen kennis te laten maken met een stukje Nederlandse taal en cultuur.
Stichting Vluchteling vindt dit ook een passend idee.

Dit brengt ons op de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat dit een uitgelezen kans is om statushouders en eventuele vluchtelingen kennis te laten maken met een stukje Nederlandse cultuur?
2. Is het college bereid om een financiële tegemoetkoming te doen t.b.v. de aanschaf van de kaartjes?

Wij vertrouwen erop dat hier zeker een mogelijkheid voor gevonden kan worden.
In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens Akkoord’94,

Dini Uitdehaag
Harrie Linthorst

i.a.a De Gelderlander
RTV Totaal
De Waalkanter
De Maas en Waler