Persbericht fusie Akkoord’94 en Sociaal Maas en Waal

Posted on Updated on

3- maart 2016

Fusie Akkoord’94 en Sociaal Maas en Waal.

Om nog beter de belangen van de inwoners van Maas en Waal in de lokale politiek te kunnen dienen, zijn Akkoord’94 en Sociaal Maas en Waal samengegaan.

De fusievereniging Sociaal Maas en Waal geeft nu met verdubbelde kracht invulling aan haar doelstellingen in de gemeenten West Maas en Waal én Druten.
Regionale belangen in Maas en Waal worden voortaan gezamenlijk behartigd.
Belangrijke vraagstukken in de nabije en verdere toekomst over wonen, welzijn, economie, ruimtelijke ordening en duurzaamheid kunnen voortaan niet alleen lokaal maar ook regionaal op de agenda worden geplaatst.
Als het aankomt op regionale samenwerking en gemeentelijke herschikkingen zal Sociaal Maas en Waal zich inzetten voor het behoud van het karakter van Maas en Waal met een sociale, progressieve en groene agenda

Sociaal Maas en Waal is nu vertegenwoordigd in de gemeenteraden van West Maas en Waal en Druten en neemt daarmee een voorschot op de na te streven nauwere samenwerking tussen beide gemeenten op het bestuurlijke vlak, die zal leiden tot verbetering van kwaliteit en slagvaardigheid.

___________________________________________________________________________
Voor nadere informatie:

Vrijdag 4 maart krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen bij een persbijeenkomst over dit onderwerp. Aanwezig zullen zijn de voorzitters van Sociaal Maas en Waal en Akkoord’94 en de beide fractievoorzitters.

Plaats: Cultureel centrum d’n Bogerd. Van Heemstraweg 53 6651 KH Druten
Tijd; aanvang 15:30

Bij vragen 0651986440, of kijk op: www.sociaalmaasenwaal.nl of www.akkoord94.nlPersbericht