Raadsvergadering don. 25 febr. 2016

Posted on Updated on

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari hebben we naar aanleiding van de antwoorden op onze raadsvragen over de schoonmaakdag en zwerfafval het volgende pleidooi gehouden:
Zoals gezegd heeft Akkoord’94 daar jarenlang aan meegedaan.
We constateerden echter ook dat snel daarna weer sprake was van zwerfafval.
Het signaal wat wij willen afgeven:
Er zal aan de voorkant nog meer nadruk moeten worden gelegd in de preventieve sfeer. Er moet meer worden gedaan aan de houding van de inwoners.
Het idee om op PaxChristi een afvalproject te houden is daar een goed voorbeeld van.
Bermen kunnen geadopteerd worden door groepjes bewoners.
Het blijft ons verbazen dat tussen Zaltbommel en WestMaas enWaal wel gebruik wordt gemaakt van het Waaljuttersproject en met succes en in Druten niet.
Die keuze blijft voor ons onbegrijpelijk.

Dit project is een initiatief van o.a. Rijkswaterstaat.
Kortom: Als er geen afval in de natuur en op straat terecht komt, hoeft het ook niet opgeruimd te worden.
Zwerfafvalteams, wijkhelden en vrijwilligers verdienen een dikke pluim.
Want feitelijk ruimen ze de rotzooi van anderen op die lak hebben aan een schone en opgeruimde leefomgeving.
Dat is wat Akkoord’94 met de raadsvragen duidelijk wilde maken.
Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de input van Froukje Balk.
Zij meldde hoeveel zwerfafval ze in en om Horssen heeft gevonden en ook maar weer opgeruimd!
De theorie dat vuilnisbakken juist uitnodigen tot het weggooien van afval, gaat daar in ieder geval niet op.
Juist daar waar geen vuilnisbakken staan, ligt het meeste vuil.
De reactie van wethouder van Elk:
Het college geeft aan zich te beperken tot de al gegeven antwoorden.

Veilig Thuis is in 2015 meldpunt geworden voor alle vormen van mishandeling: bij kinderen en ouderen op zowel lichamelijk als geestelijk gebied.

Eind vorig jaar hebben we tijdens een presentatie kennis genomen van de onthutsende cijfers over de kwaliteit van inzet van Veilig Thuis.
Van de 24 indicatoren waren er 18 niet in orde.
Er is toegezegd dat er orde op zaken gesteld zou worden middels uitbreiding van FTE, de mogelijkheid om gegevens te koppelen en het bij elkaar brengen van de verschillende medewerkers in een gebouw.
Afgelopen week ben ik naar een bijeenkomst geweest in Tiel; daar werd de structuur van de organisatie en het werkmodel uiteengezet.
De wethouder zou 22 februari de resultaten van de toegezegde audits krijgen.
Op onze vragen over de stand van zaken over de verbeterpunten zegde de wethouder toe dat de raad daar op korte termijn over zal worden geïnformeerd.

Het beleid voor de komende 3 jaar in de Veiligheidsregio GelderlandZuid is besproken. Daar hoort ook een risicoprofiel bij.
Te denken valt dan bijvoorbeeld aan risico’s die de Waal als transportader met zich brengt, maar ook het risico van een overstroming.
Het is een rapport van ruim 80 pagina’s ook te vinden op de gemeentelijke website.
Wij hebben specifiek aandacht gevraagd voor het feit dat er grenzen zijn aan zelfredzaamheid en burgerparticipatie.
Zeker omdat ouderen steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen en we juist in Druten te maken hebben met groepen die minder zelfredzaam zijn.
Er is toegezegd dat er een communicatieplan t.b.v. de inwoners wordt geschreven over zelfredzaamheid.
Daarnaast wordt er een plan van aanpak gemaakt over hoe de zelfredzaamheid en burgerparticipatie op het gebied van veiligheid vorm gegeven kan worden.