Vluchtelingen

Posted on Updated on

Vluchtelingen: welkom in Druten

“De gemeente gaat een inventarisatie maken van (particuliere)locaties waar noodopvang voor een half jaar mogelijk is”.

Dit bericht hoorden we onlangs van onze burgemeester.
De centrale vraag daarbij is:
“Wat gaat de gemeente Druten doen om opvang te bieden aan vluchtelingen?”
Akkoord’94 heeft sinds november 2015 al meerdere keren in de raad aandacht gevraagd voor de mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen in de gemeente Druten.
Het antwoord van het college was:
“Het COA zoekt alleen grootschalige opvang waar minimaal 500 mensen gehuisvest kunnen worden en ruimte voor een opvang van deze omvang is in Druten niet beschikbaar. De gemeente Druten draagt al wel regionaal een steentje bij middels ondersteuning aan de opvang in de regio Rijk van Nijmegen.”

Inmiddels is bekend dat er in de provincie Gelderland voor 1 juni nog 2500 mensen moeten worden opgevangen naast de 500 die nu al een plek in een noodopvang nodig hebben.
Al met al zijn dit ontwikkelingen waarvan Akkoord’94 vindt dat het nu noodzakelijk is om op zoek te gaan naar geschikte locaties, ook voor opvang van kleinere aantallen.
Opvang van vluchtelingen kan alleen wanneer de burgemeester, college en alle politieke partijen in de gemeenteraad vroegtijdig samen om tafel gaan om die centrale vraag te beantwoorden.
Akkoord’94 vindt dat ook onze gemeente voor de opvang van vluchtelingen verantwoordelijkheid draagt en die ook dient te nemen.