Meldpunt vuurwerkoverlast

Posted on Updated on

Evenals vorig jaar gaat Akkoord’94 een meldpunt instellen voor klachten over vuurwerk.

In ons verkiezingsprogramma staat:
Beperken van vuurwerkoverlast door centraal afsteken van (sier)vuurwerk.

De feiten van de jaarwisseling 2014/2015 in het gehele land:
totale schade in het land aan auto’s en particuliere woningen: 13 miljoen euro.

Het rapport Vuurwerkongevallen 2014-2015 van Veiligheid NL.
spreekt van 574 slachtoffers die behandeld zijn op de spoedeisende hulpafdelingen.
Ruim een derde deel had letsel aan hand en/of vingers. Een op de vier slachtoffers had oogletsel. Daarnaast had een op de tien SEH-bezoekers letsel aan het aangezicht.
De helft van de slachtoffers had het vuurwerk niet zelf afgestoken,maar was omstander.
Letsel door illegaal vuurwerk is met 25% toegenomen t.o.v. het vorig jaar.
Cijfers wijzen uit dat er minder slachtoffers vallen voor 31 december 18.00 uur
Een bewijs dat het beleid, om vanaf oudjaarsdag 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur het afsteken van vuurwerk toe te staan, werkt.
Maar: …………………………

• Veel huisdieren leven dagenlang zeer gestresst, al dan niet met via de dierenarts verkregen medicamenten.
• Veel mensen durven de straat niet meer op als het afsteken van vuurwerk, al ver voor het toegestane tijdstip, begonnen is.
• er wordt met vuurwerk veel vernielingen aangericht..
en:
grote milieuschade ( o.a. fijnstof, stikstof en zwavel)
In Druten was de schade bij de vorige jaarwisseling 17.000 euro.
Nu al worden er vuilnisbakken,brievenbussen enz. dichtgemaakt om te voorkomen dat ze opgeblazen worden.
Vuurwerk geeft ook veel vervuiling op straat en ondanks de inspanningen van de gemeente blijft er nog veel op straten en in plantsoenen achter.

Akkoord’ 94 had graag bij de komende jaarwisseling al willen zien dat de gemeente de regie neemt bij het afsteken van vuurwerk door plaatsen aan te wijzen waar dat centraal mag en kan.
Binnen de gemeente Druten zou elk dorp daar een eigen invulling aan kunnen geven.
Dat gaat helaas niet gebeuren, daarom lanceren wij ook dit jaar weer een meldpunt waar mensen overlast kunnen melden.
Dat kan via de website van Akkoord’94: www.akkoord94.nl
Wij wensen u vooral een rustige jaarwisseling.