Verslag raadsvergadering 16 dec. 2015

Posted on Updated on

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 16 december stond naast de de najaarsnota,de gemeentelijke tarieven en de lening voor het Kulturhus in Afferden op de agenda.
Akkoord heeft bij de behandeling van de najaarsnota vooral aandacht gevraagd voor de aanleg van de Hoekgraaf,de ontsluitingsweg in Deest.
Deze weg staat als prioriteit in het collegeprogramma,maar bij gebrek aan geld dreigt dit op de lange baan te worden geschoven.
Aangezien er een positief saldo van ruim 214.000 euro in de najaarsnota te melden was,de NoordZuid niet aangepakt wordt (zie betoog),zijn er nu wel middelen om de Hoekgraaf aan te leggen.
De meerderheid van de raad gaf te kennen onze motie daartoe niet te steunen,omdat men op dit moment daar geen geld voor wilde labelen.
Wel heeft de wethouder de toezegging gedaan dat de Hoekgraaf in 2016 zeker weer meegenomen wordt bij de aanpak van infrastructurele knelpunten.
We blijven dit uiteraard volgen.

De OZB-tarieven zijn vastgesteld tijdens de begrotingsbesprekingen in november.
Aan het eind van het jaar worden allerlei tarieven(bijv. leges,hondenbelasting etc). formeel vastgesteld.
Hierbij bleek dat de OZB naast de inflatiecorrectie van 1% nog met ongeveer 1% zou stijgen.
De gehele raad heeft het amendement gesteund waarin dit voorstel wordt teruggedraaid.
De wethouder was niet blij, maar de opdracht was duidelijk:als raad moet je een dergelijke weliswaar kleine verhoging wel aan de burger kunnen uitleggen.Dat was niet het geval.

Om het Kulturhus in Afferden te redden stelt het college voor om een hypothecaire lening van 600.000 euro te verstrekken tegen 2% rente.
De bijbehorende lasten zouden middels de exploitatie wel op te brengen zijn.
De noodzaak hiervoor ligt in het feit dat de Rabobank de lening niet wil voortzetten.
Akkoord heeft benadrukt dat wij zeker het belang van dorpshuizen en wijkcentra zien.
Maar bij De Doorkijk is nadrukkelijk gekeken naar de exploitatie.
Bij Dorpshuis Deest vertrouwt men erop dat het wel goed zit en dat geldt ook voor het Kulturhus in Afferden.
Akkoord blijft vinden dat vooraf een sluitende exploitatie overlegd moeten worden.
Met hoop, vertrouwen en aannames betaal je geen hypotheek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>