Visie op najaarsnota 2015 van fractie

Posted on Updated on

Voorzitter,

De najaarsnota voorziet in een positief saldo van 214.000 euro.
Dat is een behoorlijke meevaller aan het eind van het jaar,maar de wethouder heeft ons al vaker op deze manier verrast.
Hoe somber leken de vooruitzichten bij de begroting 2016 .
Ik verwacht dat de heer Worm zijn weegschaal verruilt voor een kruiwagen om al dat geld kwijt te kunnen.
Bij de besteding willen wij graag bij helpen.

Het biedt nl. mogelijkheden om het collegeprogramma Grensverleggend in te vullen.
Op pagina 7 van het mooie boek dat het college heeft uitgebracht staat als tweede knelpunt Hoekgraaf .
Akkoord heeft weliswaar niet ingestemd met dit kleurrijke boek,maar we waren niet van mening dat er alleen maar onzin in stond.
Akkoord wil u graag een duwtje in de rug geven,tenslotte is er nog maar twee jaar om alle beloftes uit het boek waar te maken.

Dus, voorzitter,voor we aan projecten toekomen,moeten de echte knelpunten worden opgelost.
Dat lijkt ons simpel: Hogestraat is ingeboekt, NoordZuid (en ik citeer de wethouder) “gaan we niet aan beginnen”.Het Drutens deel van de NoordZuid zou er bovendien ook nog gewoon goed bijliggen.
Dat betekent dat de reservering van 150.000 euro nu als reservering naar de Hoekgraaf Deest kan.
Daarnaast zou er vanuit de reservering stadsuitleg 250.000 euro kunnen worden toegevoegd zodat de startreserve 400.000 euro bedraagt.
Wij zouden daarnaast in de eerste helft van 2016 graag een globale kostenraming van dit project willen ontvangen.
Door zo te handelen wordt recht gedaan aan de prioriteiten van het collegeprogramma.
Een prioriteit die ook door ons werd en wordt onderschreven.
Voorzitter, zoals gezegd een duwtje in de rug in deze kersttijd:
Dan heb je graag wat over voor een ander.
Motie
De huishoudelijke hulp blijft voor ons een bron van zorg:tarieven staan onder druk, massa-ontslagen met als gevolg stijgende werkloosheid bij thuishulpen. Onrust bij clienten.
Landelijk worden er maatregelen genomen om tarieven kostendekkend te laten zijn.
De huidige contracten worden met een jaar verlengd tot juni 2017. Dat betekent voorlopig nog geen grote veranderingen.
De effecten van de landelijke maatregelen: de miljoenen die de staatssecretaris heeft toegezegd om werkgelegenheid te borgen en de huishoudelijke hulp toeslag moeten nog verder regionaal en lokaal worden uitgewerkt.
Met name het gebruik van vouchers (extra hulp inkopen tegen 6 euro per uur)valt tegen.
Ik wil graag van de wethouder horen welke acties er ondernomen worden om bovenstaande uit te voeren.

Ik zie met belangstelling uit naar de plannen voor De Dijk.
Voor Akkoord is en blijft De Dijk een prima gelegenheid om sobere huisvesting te realiseren voor statushouders.
Dat biedt dan tijd en mogelijkheden om sociale woningbouw met provincie en Standvast af te stemmen.
Mocht er op 1 februari geen contract zijn met de initiatiefnemer dan zou er per direct een verbouwplan voor wooneenheden moeten komen.
Gezien de opdracht zoals die door de provincie is afgegeven zullen er voor eind van dit jaar nog 15 personen moeten worden gehuisvest en in de eerste helft van volgend jaar 22 personen.
Ik wil graag informatie over de huidige stand van zaken .
Hoe verloopt de huisvesting,gaat Druten de taakstelling halen?
Duurzaamheidsproject BOE:buurten over energie.
Voorzitter,Akkoord heeft een poging gedaan om duurzaamheid en energietransitie voor Druten op de kaart te zetten.
Niet met adhoc-oplossingen maar met een stip op de horizon.
Dit is met een ander soort BOE ontvangen door de raad;ik hoop dat dit traject een beter lot wacht en perspectief biedt voor zo’n belangrijk onderwerp.
De opdracht vanuit de klimaattop is niet mis te verstaan en hebben we bij ons initiatiefvoorstel al onder de aandacht gebracht.
Soms duurt het even voor het kwartje valt.

Structuur-en bestemmingsplannen:
Een optelsom levert de volgende bedragen op aan juridische ondersteuning:
Kwelberging 20.000 euro,waarom was daar verplichte procesvertegenwoordiging nodig? Ging het niet om uitvoering van het bestemmingsplan?
Geertjesgolf(2014) 13.225 euro
Westerhout-Zuid: de WarmteKoudeOpslag 20.000 euro.
Toch een bedrag van in totaal 53.225 euro.
Is dit een correcte weergave en wat gaat de wethouder doen om deze kostenpost niet verder op te laten lopen?
Voorzitter,tot zover onze bijdrage in eerste termijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>