Nieuws akkoord94

Persbericht fusie Sociaal Maas en Waal met Akkoord’94.

Posted on Updated on

Fusie Sociaal Maas en Waal met Akkoord’94 een feit.

De politieke partijen Sociaal Maas en Waal uit West Maas en Waal en Akkoord’94 uit Druten werken al geruime tijd samen. Op 8 juni is deze samenwerking, onder toeziend oog van de notaris, officieel bekrachtigd tijdens een gezamenlijke ledenvergadering. De 50 aanwezige leden stemden unaniem in met de fusie van beide partijen en gaan verder onder de naam: Sociaal Maas en Waal.
Tijdens de bijeenkomst namen de leden afscheid van de beide voorzitters; Tonnie van den Heuvel (Akkoord’94) en Oscar van Doorn (S.M.W.).
Een nieuw bestuur, met als voorzitter Onno Siegers, gaat nu samen met fracties in West Maas en Waal en Druten de kar trekken.
Sociaal Maas en Waal wil de komende gemeenteraadsverkiezingen verandering in de politieke verhoudingen aanbrengen, de partij gaat in beide gemeentes voor 4 zetels.
De belangrijkste doelen zijn: goede zorg voor iedereen, een fatsoenlijk welzijnsbeleid voor iedereen, jeugdzorg van een hoge kwaliteit, duurzaamheid en een groen milieu, een sterk jongeren-,cultuur- en onderwijsbeleid en vooral kansen voor die bewoners die nu aan de kant moeten staan om welke reden dan ook.

Na dit formele gedeelte werd door verschillende sprekers ingegaan op het tot stand komen van deze fusie:
Regionale samenwerking met gelijkgestemde partijen bevordert de kwaliteit van de lokale politiek. Door gezamenlijk in de regio op te trekken en Maas en Waalse belangen te behartigen ontstaat er een menselijk en groen Maas en Waal. De nieuwe partij is van mening dat dit het best gerealiseerd kan worden in één gemeente Maas en Waal. Sociaal Maas en Waal onderscheidt zich daarmee van vele politieke belangengroepen die vaak niet verder komen door alleen het belang van hun eigen dorp te verdedigen.

Met de oprichting van de nieuwe partij werd ook het startsein gegeven voor
“Het gras is groener bij de buren”.
In de komende maanden kunt u ons tegenkomen in de dorpen om op vele plekken zakjes gras- en bloemenzaad uit te delen. Wij gaan dan graag met u als inwoners in gesprek en vragen u met ons mee te zaaien en daarna gezamenlijk te oogsten!

DSC03471
De uitkomsten van de gesprekken gaan we ook nog met iedereen delen en in maart 2018 worden de definitieve resultaten duidelijk.

Sociaal Maas en Waal is een levendige partij met oog voor elkaar. De partij wil samen werken aan een leefbaar Maas en Waal, waar het goed wonen, werken en leven is.

www.sociaalmaasenwaal.nl , daar vindt u alle informatie over ons en ook hoe u ons kunt steunen als lid.

Kaartjes Agoravoorstelling

Posted on Updated on

logo-voor-website

Druten, 17 maart 2016.
Aan het college van B&W
Gemeente Druten

Zoals bij u bekend is, wordt er door statushouders in d’n Bogerd een inburgeringcursus gevolgd.
Dit is verplicht om uiteindelijk een Nederlands paspoort te verkrijgen.
De bedoeling is om niet alleen qua taal, maar ook met andere aspecten van de Nederlandse cultuur bekend te raken.
In Druten hebben we in theater Agora een uitgebreid aanbod van verschillende voorstellingen.
Op zondagmiddag 8 mei staat er een kindervoorstelling over Jip en Janneke op het programma. Volgens mijn informatie zijn er nog voldoende kaartjes beschikbaar.
Dit lijkt ons een uitgelezen kans om statushouders (en wellicht dan ook vluchtelingen) met hun kinderen kennis te laten maken met een stukje Nederlandse taal en cultuur.
Stichting Vluchteling vindt dit ook een passend idee.

Dit brengt ons op de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat dit een uitgelezen kans is om statushouders en eventuele vluchtelingen kennis te laten maken met een stukje Nederlandse cultuur?
2. Is het college bereid om een financiële tegemoetkoming te doen t.b.v. de aanschaf van de kaartjes?

Wij vertrouwen erop dat hier zeker een mogelijkheid voor gevonden kan worden.
In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens Akkoord’94,

Dini Uitdehaag
Harrie Linthorst

i.a.a De Gelderlander
RTV Totaal
De Waalkanter
De Maas en Waler

Meldingen overlast vuurwerk.

Posted on Updated on

Overlast vuurwerk: Akkoord’94 ontvangt 16 meldingen

Net als vorig jaar heeft Akkoord’94 een meldpunt ingericht om overlast van vuurwerk te melden.
Er kwamen 16 meldingen binnen afkomstig uit o.a. Deest, Druten centrum,Druten-Zuid en zelfs eentje uit Boven Leeuwen.
Harde knallen met name in avond en nacht , afsteken van rotjes, gestreste huisdieren waren de meest voorkomende klachten.
Vorig jaar kwamen er 26 meldingen binnen; een voorzichtige conclusie kan zijn dat de dalende landelijke tendens ook in Druten merkbaar is.
Voor Akkoord’94 een reden tot tevredenheid. Dat neemt niet weg dat iedere klacht er nog een teveel is.
Wij blijven streven naar veilig afgestoken professioneel vuurwerk bij de jaarwisseling.
Overigens vinden wij de publieke opinie daarbij steeds vaker aan onze kant.
Wij zijn benieuwd naar de cijfers van de gemeente Druten qua schade etc.

Meldpunt vuurwerkoverlast

Posted on Updated on

Evenals vorig jaar gaat Akkoord’94 een meldpunt instellen voor klachten over vuurwerk.

In ons verkiezingsprogramma staat:
Beperken van vuurwerkoverlast door centraal afsteken van (sier)vuurwerk.

De feiten van de jaarwisseling 2014/2015 in het gehele land:
totale schade in het land aan auto’s en particuliere woningen: 13 miljoen euro.

Het rapport Vuurwerkongevallen 2014-2015 van Veiligheid NL.
spreekt van 574 slachtoffers die behandeld zijn op de spoedeisende hulpafdelingen.
Ruim een derde deel had letsel aan hand en/of vingers. Een op de vier slachtoffers had oogletsel. Daarnaast had een op de tien SEH-bezoekers letsel aan het aangezicht.
De helft van de slachtoffers had het vuurwerk niet zelf afgestoken,maar was omstander.
Letsel door illegaal vuurwerk is met 25% toegenomen t.o.v. het vorig jaar.
Cijfers wijzen uit dat er minder slachtoffers vallen voor 31 december 18.00 uur
Een bewijs dat het beleid, om vanaf oudjaarsdag 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur het afsteken van vuurwerk toe te staan, werkt.
Maar: ………………………… Read the rest of this entry »